Kaynaklar
ABD'nin önde gelen çelik ürünleri ve tam entegre çelik servis distribütörlerinden ve üreticilerinden biriyiz.
Lojistik
Mermer
Maden

Kaynak / Keşif

Maden sahalarının ve endüstriyel hammadde havzalarının global rekabet nicelikleri göz önüne alınarak güncel parametrelerle AR GE ve etüdünün yapılıp, nihai ürün aşamasına kadar rezervler; miktar, kimyasal özellikler ve pazarına ilişkin işletilebilir seviyede tanımlanarak işletmeye veya pazarlamaya hazır hale getirilir.

İşletme

Tüm maden faaliyet kollarında yeterli teknik bilgi, ekip ve ekipmanla oldukça operasyonel bir kapasiteye sahibiz. Cevher veya hammaddenin doğal formundan yeterli kimyasal ve fiziksel özelliklere haiz duruma getirilmesi aşamasına kadar kurumsal arşivimiz ve teknik envanterimiz yeterli seviyededir.

Pazarlama

Yeni dünyanın güç ve değişim anlayışı, hammadde ve rezervlerin ekonomik rotasını belirlemekte. Silikon yaşamın güncel hammadde ihtiyacının dışında yaşamsal zaruretlerin hiçbir zaman ihtiyaç kalemi dışında tutamayacağı hammaddelerin pazardaki kıymetini anlayarak hareket ediyoruz.  Hem çalışan rezervlerimiz hem de maden sahalarımızın Pazar stratejisini bu anlayış belirlemektedir.

Misyonumuz

Dünya daha hızlı …daha akıllı …
Modern dünya bize kendisini daha hızlı okumamızı emrediyor. İnsanın kültürel evrimini ve ileri teknoloji ile hızlı değişimini… Madenciliğin, yerel bilimlerinin teknik tecrübesi dışındaki yeni sınırlarının farkındayız. Teknoloji ile her gün gelişen, her kimyasal gerçeğin yeniden değer kazanabileceği ve kesin sınırları olmayan bir arama / analiz aklını şekillendiriyoruz. Ülkemizdeki bütün maden verilerini yeniden değerlendirmek, gelişen endüstri günceli ile başa baş bir ihtiyaç temini yapmak temel hedefimiz. Ülkemizin hızlı gelişimi için dünya ile yan yana madencilik aklı NAMA METAL GROUP kuruluş stratejisidir.

Vizyonumuz

FAALİYET STRATEJİMİZ
Ulaşabileceğimiz en üst bilgi ile ülkemizdeki maden yataklarını teknik ve endüstriyel analizlerle yüksek değerler haline getirmeyi ,alanında Türkiye ‘deki en nitelikli çalışmaları ortaya koymayı ve bu sektörde örnek bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz.

Bizim
Hikayemiz

Firma yeraltı kaynaklarını dünyadaki endüstriyel hammadde ihtiyacını global bir ihtiyaç önceliğini esas alarak resource ve exploration temelinde bir çalışma yapmaktadır. Yeraltı zenginliklerinin teknik boyutu ile değerini endüstriyel bakımdan tespit eder. Bu sahaları ruhsatlandırır, üretim yapar veya rezervleri hammadde piyasasına pazarlar. Yani hem işleten hem resource yapan bir şirket nama metal.

Metaller / Polimetaller

Dünyanın teknolojik kapasitesi, çeşitliliği, nüfusa bağlı olarak ortaya çıkan ve öngörülebilir metal ihtiyacı bu konuda geleneksel arama ve işletme yöntemlerinin üzerinde bir biçime doğru hareket etmektedir. Ülkemiz metaller konusunda geniş yayılımlı ve zengin gibi tanımlansa da bu mümkün zenginliğin alışkanlıkların dışında ele alınmasını zaruri kılmaktadır. Metaller konusunda saha ve işletme tecrübesi olan bir ekibe sahibiz..

Endüstriyel Hammaddeler

Sanayinin sayısız başlıklarında temel ya da yan kimyasal unsurlar olarak endüstriyel hammaddelerin mevcut saha bilgisi dünyanın gerisindedir. Bunda sanayi kollarımızın dünya klasmanında çeşitlilik bakımından gerisinde olması yatmaktadır. Madencilik ezberinde metallerin ağır bastığı ülke madenciliğinin yakın zamanda bu alanda geniş kapsamlı taleplerinin olacağını düşünüyoruz. Nama metal’in  temel stratejileri gereği bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir.  

Gamestone

Ülkemizde bulunan ve bulunması yer bilimleri açısından muhtemel olan değerli taşların belli lokasyonlarda çalışmaları yürütülmektedir.
AR-GE aşamasında olan çalışmalar hali hazırda devam etmektedir.

Doğal Taşlar

Türkiye dünya doğal taş rezervinin önemli bir kısmına sahip. Uluslararası piyasası olan  birçok mermer ve doğal taş  sahası şirket envanterinde mevcut olup rezerv ve pazarına ilişkin çalışmaları mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır. Hazırda birçok işletilebilecek rezerv şirket bünyesine dahil edilmiştir.

Nadir Toprak Elementleri

Gelişen dünyanın spesifik ihtiyaçlarından olan nadir yer elementleri konusunda muhtemel ihtiyaç ve rezervler konusunda stratejiler üretiyoruz.

Dünyamızdaki değişim ve gelişimin farkındayız.